Udgivelseskalender

I udgivelseskalenderen kan man angive, hvilke dage der er udgivelsesdage, hvilke dage der ikke må foretages ændringer fra i distributionen, samt indlægge information om vægt af udgivelse til brug i forhandlerstyringen. Det er også muligt at oprette et simpelt notefelt eller andre typer af felter, hvis der er behov for at gemme andre typer data […]

Read More

Flere kontantkasser

Det er muligt at registrere en kontant betaling af en faktura, f.eks. fordi en abonnent har overført et beløb til en konto, eller ligefrem er kommet forbi med et kontant beløb, som er modtaget af udgiveren. Nogle gange har udgiveren flere “kontantkasser”, f.eks. bankkonto, kasse i receptionen, mv. I så fald skal der oprettes mulighed […]

Read More