Iteras integrerer med nyhedsmail-systemet Mailchimp.

Opsætning af integration

Du skal selv oprette en konto hos Mailchimp. Iteras yder ikke support på oprettelse og brug af Mailchimp, udover hvad der relaterer sig til opsætning af integrationen. Hvis du allerede har en Mailchimp-konto, kan den sagtens genbruges, da Iteras opretter separate lister til abonnenterne/medlemmerne fra Iteras.

Det er ganske let at opsætte integrationen. Man indtaster simpelthen en API-nøgle fra Mailchimp i Iteras. API-nøglen finder man i Mailchimp under Account (klik i øvre højre hjørne) under Profil > Extras > API Keys. Klik på “Create a Key”.

I Iteras indsættes API-nøglen under Konto > Integrationer > Mailchimp. Synkroniseringen går automatisk i gang, når API-nøglen er indtastet, forudsat at produktet som skal synkroniseres har abonnementskørsler slået til (det kan slåes fra under bjælken “Nedlukning af kørsel”, samt af Iteras i backend’en).

Første synkronisering kan tage noget tid, idet Mailchimp kun processerer 1-2 ændringer i sekundet. Ved efterfølgende synkroniseringer er det kun nye abonnenter/medlemmer der synkroniseres.

Hvordan fungerer integrationen?

Iteras synkroniserer alle abonnenter over i Mailchimp. Synkroniseringen sker i dagtimerne en gang i timen, minuttal 15, og foregår ved at vi henter alle abonnenter fra Mailchimp, sammenligner med Iteras og sender alle fundne ændringer til Mailchimp. Der sker ingen ad hoc-synkronisering ved ændringer eller nyoprettelser.

De oprettes alle på samme liste i Mailchimp, også selv om man har flere publikationer (det har vi valgt af hensyn til muligheden for krydssalg mellem publikationer). Der oprettes en gruppe til hver publikation, så man kan segmentere udsendelser til abonnenter på de enkelte publikationer.

Hvilke felter der skal synkroniseres til Mailchimp, opsættes i integrationen. Et par bemærkninger:

  • ID: Abonnent- eller medlemsnummer fra Iteras
  • E-mail: Dette er e-mailadresse på abonnenten – ikke fakturerings-e-mail-adresse hvis en sådan er indtastet i Iteras.
  • URL til at oprette adgangskode:  Dette kan bruges til at sende en individuel URL til nye abonnenter, hvor de kan klikke og oprette en adgangskode. Hvis man ikke ønsker at dette skal ske i tilmeldingsformularen, f.eks. for at den kan være meget simpel.

Det er muligt at undtage abonnenter/medlemmer, som har udfyldt bestemte felter. Hvis man f.eks. er en patientforening, kan det være praktisk at kunne angive, at et medlem er gået bort, og at det så har den konsekvens, at der ikke kommunikeres mere til medlemmet herefter.

Hvis man selv går ind i Mailchimp og opretter eller sletter modtagere i Iteras-listen, bliver ændringerne overskrevet af Iteras ved næste synkronisering. Så det skal man ikke gøre.

Hvad kan det bruges til?

Nyhedsmail-integrationen rummer mange anvendelsesmuligheder. Nogle eksempler er:

  • Nyhedsmail-produkt: Med integrationen bliver det let at have et produkt, der leveres som e-mail. Det kan f.eks. være et medie, som leveres på email, og hvor produktet enten er selve e-mailen, eller sendes som link i e-mailen. E-mailen kan selvfølgelig også blot være en besked om, at produktet nu er tilgængeligt på den leveringsplatform, det leveres på – f.eks. en app eller elektronisk bladremagasin.
  • Besked om kommende nummer: Send en mail, når et nyt nummer er på trapperne. Så kan abonnenterne begynde at glæde sig, og reklamere, hvis ikke bladet kommer på udgivelsesdatoen. Det har også den fordel, at abonnenter som er flyttet, men har glemt at melde adresseændring, er opmærksomme på, at bladet er på vej. Det sikrer en bedre fastholdelse.
  • Andre beskeder/nyhedsbreve til abonnenterne: Det er selvfølgelig muligt at sende beskeder eller nyhedsbreve til de aktive abonnenter når som helst man ønsker det.
  • Opsætning af automatiske e-mail-forløb ved start og stop: I Mailchimp er det muligt at designe e-mailforløb som igangsættes automatisk for nye modtagere på listen. Et e-mailforløb består af e-mailskabeloner, der afsendes med de intervaller, man ønsker. Det kan f.eks. være et velkomst-forløb, der igangsættes til alle nye abonnenter. Første dag sender man en generel velkomst mail, så venter man måske 1 måned, og så sender man en opfølgende mail for at høre, om abonnenten er tilfreds med sit abonnement/medlemsskab. Og måske sender man så en måned efter en mail mere, med oplysninger om forskellige fordele ved abonnementet. En anden mulighed er et e-mailforløb, der sendes til stoppede abonnenter. Når abonnementet udløber sendes måske et godt tilbud på at gentegne abonnementet. Det kan så gentages med samme eller andre tilbud med passende intervaller. Måske vil abonnenten foretrække at betale et mindre beløb lidt oftere – så kan man f.eks. tilbyde at betale for 1 eller 3 numre ad gange i stedet for for 12 numre.

Segmentering af udsendelser

Mange af de ovennævnte anvendelsesmuligheder kræver, at udsendelser segmenteres – dvs. kun udsendes til en del af de abonnenter, man har på sin liste. Mest oplagt er selvfølgelig segmentering på grupper – dvs. publikationer/produkter – og segmentering på aktiv/passiv. Det kan f.eks. være, man ønsker at sende en mail til alle aktive abonnenter på en bestemt publikation. Mailchimp rummer også mulighed for at segmentere mails (også de automatiske) på alle de øvrige parametre, vi sender med. Iteras yder som nævnt ikke support på mailudsendelsen i Mailchimp.

Bounces

Når en mail ikke kan leveres, siger man at den “bouncer”. Mailchimp giver bouncede e-mail-adresser en speciel status (cleaned). Når vi synkroniserer data fra Iteras og ind i Mailchimp, sørger vi for ikke at overskrive den status, så Mailchimp vil stadig have abonnenten liggende og få opdateringer på abonnenten. Abonnenten får ingen mails, så på et tidspunkt vil abonnenten nok gå henvende sig og få registreret en korrekt e-mail-adresse. Hvis e-mail-adressen fjernes fra Iteras, afmeldes den i første omgang listen i Mailchimp. 60 dage efter fjernes den helt fra Mailchimp for at få ryddet op.