Opstart på Iteras

For at komme i gang med at bruge Iteras til din abonnementsstyring eller medlemsstyring skal der indgås betalingsaftale(r), systemet skal konfigureres, integrationer sættes op, og data skal importeres (med mindre der er tale om et nystartet medie/forening/andet). Iteras står selvfølgelig klar til at svare på alle spørgsmål, du måtte have i fb.m. opstarten. 1) Valg […]

Read More

Fejlede indbetalinger

Under menupunktet “Økonomi” findes rapporten “Fejlede betalinger”. Her kan man udtrække betalinger via indbetalingskort, som ikke har kunnet matches til en faktura. Dette forekommer, når kreditor-nummeret (de sidste 8 cifre på indbetalingskortet, som angiver hver betalingsmodtageren er) er korrekt, men betalings-id’en (den lange talrække) er forkert. Så er der ingen måde at vide på, hvem […]

Read More

Betalinger

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Betalinger” (tidl. kaldte vi den for Ind- og udbetalinger), der viser ind- og udbetalinger som registreres i Iteras. Formålet med rapporten er at kunne afstemme sin bankkonto med Iteras, samt kontrollere, at faktureret omsætning = debitorer + indbetalinger (her skal dog også tages højde for tilgodehavender for at pengene passer). […]

Read More

Gældsinddrivelse

Under menupunktet Gældsinddrivelse viser alle abonnenter, der har status “I restance”. Dette betyder at de er nået enden af rykkerproceduren. Hvis publikationen er indstillet til det, vil leveringen / adgangen typisk være suspenderet på dette tidspunkt, idet der jo er tale om abonnenter, som ikke reagerer på fremsendelsen af fakturaer og betalingsanvisninger. Det er vigtigt […]

Read More

Tilgodehavender

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Tilgodehavender“. Den viser alle abonnenter, som har et beløb til gode. Tilgodehavender kan opstå ved, at man har betalt for meget, eller ved, at en betalt faktura krediteres helt eller delvist. Iteras bruger automatisk tilgodehavendet næste gang, abonnenten faktureres. Hvis beløbet dækker hele fakturaen, sendes den slet ikke – og […]

Read More

Omsætningsrapport

Omsætningsrapporten i Iteras viser omsætningen for en valgfri periode. Man kan vælge at få vist omsætningen opdelt op på en valgfri parameter, f.eks. kampagner, lande, opkrævningsform eller felter, man har defineret selv (f.eks. sælger). Der er grundlæggende to måder at få vist omsætningen på. Enten kan man få den vist baseret på faktureringstidspunkt, eller også kan man […]

Read More

Adobe magasin app integration

Iteras kan styre adgangen til at læse publikationer som er lavet som Adobe magasin app. Når abonnenten vil tilgå publikationen, bliver hun/han bedt om at identificere sig. Det tjekkes, om abonnenten har et aktivt abonnement i Iteras, og kun i bekræftende fald lukkes abonnenten ind. Din Iteras-konsulent opsætter integrationen for dig.

Read More

Visiolink integration

Iteras kan styre adgangen til dine publikationer på Visiolink (www.visiolink.dk), så kun abonnenter kan tilgå bladre-publikationen. Magasinet integrerer selv Visionlink-thumbs på sin hjemmeside, og når der så klikkes på en af publikationerne, bliver abonnenten bedt om at identificere sig inden publikationen vises. Din Iteras-konsulent sætter integrationen op for dig. Hvis du ikke allerede har valgt system til digital […]

Read More

Rykning

Rykkerproceduren i Iteras kører fuldautomatisk og kan indstilles efter udgiverens ønsker. Indstillingsmulighederne findes under publikationens opsætning under den bjælke som hedder “Forfaldne fakturaer”. Det første man skal tage stilling til, er om man overhovedet vil reagere på manglende betaling. Det slås overordnet til og fra øverst. At reagere betyder at sende en rykker eller en […]

Read More