Forudindtægtsføring af fremtidig omsætning

Iteras har en specialfunktion som gør det muligt at forudindtægtsføre en fremtidig omsætning. Hvis man f.eks. har et abonnement, hvor kunden har 6 måneders binding, kan det være, at man regnskabsmæssigt ønsker at indtægtsføre de 6 måneders omsætning med det samme, i stedet for at indtægtsføre pengene efterhånden som de faktureres. Funktionen kan p.t. kun […]

Read More

Opsigelse og stop af abonnement

Et abonnement kan opsiges via udgiver-grænsefladen eller af abonnenten selv via selvbetjeningen, såfremt man har tilladt dette. Opsigelse i udgiver-grænsefladen tilbyder nogle valg så man kan håndtere den specifikke situation med en abonnent som måske er tilfreds eller måske er utilfreds på en hensigtsmæssig måde. Det første valg er hvornår opsigelsen skal gå til. Abonnementet […]

Read More

Hvorfor giver omsætningsudtræk og fakturaudtræk forskellige beløb?

I Iteras findes en omsætningsrapport, der viser, hvor meget der er faktureret og krediteret i den valgte periode. Men burde det ikke være samme beløb, som totalen af fakturaer i fakturarapporten? Ikke helt, for der er tale om to rapporter med forskelligt sigte. Omsætningsrapporten medtager krediteringer som er sket i den valgte periode, også selv […]

Read More