Alle indbetalinger fra abonnementer som er faktureret via ITERAS går ind på din abonnementskonto – uanset hvordan de opkræves. De registreres endvidere automatisk i Iteras.

  • Indbetalinger fra indbetalingskort og automatiske opkrævninger via BetalingsService fremgår som én samlet daglig postering, der indeholder alle dagens indbetalinger. I mange bankers systemer kan du ikke selv identificere de enkelte indbetalinger på kontoen – det ses kun i ITERAS, hvem der her betalt.
  • Indbetalinger fra Dankort og andre kort registres i det øjeblik, kunden foretager betalingen. Den går dog typisk først ind på kontoen senere, afhængig af, hvilket kort der er anvendt.

Indbetalinger fra indbetalingskort registreres automatisk én gang i døgnet. Du skal altså ikke foretage dig noget for at registrere indbetalinger, og du kan regne med, at indbetalinger i ITERAS hele tiden er helt opdateret.

Bemærk, at der går 2-3 dage fra et indbetalingskort indbetales til vi modtager adviseringen (dvs. får besked) om betalingen.

Når abonnenten taster forkert

Selv om der i indbetalings-id’en på indbetalingskort er indlagt et kontrolciffer, hænder det, at abonnenten taster forkert. I så fald kan indbetalingen ikke identificeres. Der sker så typisk det, at abonnenten får en rykker, og derefter henvender sig til kundeservice for at gøre opmærksom på, at betalingen allerede er sket. I så fald kan du matche betalingen via funktionen “Fejlede indbetalinger” under Økonomi. Læs mere her.