Kundeservice er det sted, hvor man kan styre kommunikation mellem sit firma og sine kunder. Kundeservice findes i Konto (top til højre) -> Grundindstillinger -> Kundeservice.

Navn: Det firmanavn I benytter overfor kunderne.

URL-id: Et kort navn som bruges i bl.a. tilmeldingsformularer og selvbetjening.

E-mailadresse til support: Angiv hvortil abonnenter skal skrive, hvis de ønsker hjælp til deres abonnement. Bruges bl.a. som afsender på de emails, systemet udsender ved start og opsigelse/stop.

Selvbetjenings-URL: Når Iteras-selvbetjeningen indlejres i udgivers hjemmeside, kan URL angives her. Den bruges bl.a. i de e-mails, systemet udsender automatisk ved start og opsigelse/stop.

Log-ind muligheder: Her kan man vælge, hvilke oplysninger der kan bruges til log-ind.

Tillad opsigelse via selvbetjening: Her kan vælges mellem fire forskellige indstillinger, som bestemmer i hvilket omfang abonnenten selv kan opsige via selvbetjeningen. Nogle udgivere vil gerne have en personlig dialog med abonnenter som ønsker at opsige, f.eks. for at høre om årsagen til opsigelsen eller tilbyde et andet abonnement.

Felter og layout i selvbetjeningen: Her kan du styre udseendet og indholdet af selvbetjeningen.

Felter og layout for modtagere på gruppeabonnementer: Her kan du styre felter for gruppemodtagere.

Vilkår for bestilling: Her angives de betingelser, der vises under linket på tilmeldingsformularerne. Der kan formateres med almindelige html/css.

Velkomstbesked: Her kan man indtaste en vilkårlig velkomstbesked, f.eks. “Velkommen som ny abonnent på Den Aktive Sportsmand”. Systemet tilføjer en automatisk tekst til e-mailen, som oplyser den nye abonnent om abonnentnummer og selvbetjeningsmulighed. Velkomstmailen sendes enten ved abonnentens bekræftelse (hvis sådan bruges) eller ved oprettelsen af abonnementet.

Send email ved ændringer: Kryds af, hvis der skal sendes email ved start og opsigelse/stop. Bemærk, at der kun sendes emails ved opsigelse/stop via selvbetjeningen. Tanken bag dette er, at en administrativ ændring i abonnementet ikke skal resultere i en email til abonnenterne/medlemmerne.

Tilpasninger af sider til abonnenter: Iteras selvbetjeningen, tilmeldingsformularer og paywall-login, som integreres i udgivers website, kan styles som man ønsker. Det sker ved at tilføje css i denne boks.

Indholdet af feltet indsættes i toppen af HTML-koden og kan f.eks. være <style>body { font-size: 16px; }</style>. Husk at tjekke både den indlejrede og selvstændige selvbetjening ved ændringer.