I Iteras kan du frit defineret et ubegrænset ekstra antal informations-felter. Felterne kan opsættes på to niveauer: Abonnent/medlems-niveau og produkt-niveau. For eksempel kan et ekstra informationsfelt på abonnent-niveau være “Fødselsdag” eller “Stilling”, og et ekstra informationsfelt på produkt-niveau kan være “Forplejning” (til brug, hvis produktet er et arrangement).

Felterne oprettes og defineres under Konto-menuen i øvre højre hjørne. De kan derefter bruges på bestillingsformularerne. De kan naturligvis også redigeres under abonnenten/medlemmet. Her fremhæves kun udfyldte felter, men alle vises under Rediger.

Oprettelse af felter på abonnent/medlems-niveau

I øvre højre hjørne vælges menupunktet “Felter” under Konto-menuen. Benyt knappen “Nyt felt” til at oprette feltet.

Feltet tildeles et internt navn, der kun ses i systemet, og evt. et navn som vises i formularen, hvis det er forskelligt fra det interne navn. Der kan tillige angives en hjælpetekst, som vises under feltet i tilmeldingsformularen.

Der findes seks forskellige felttyper, der hver opsættes på forskellig måde:

Tekstfelt: Et tekstfelt er simpelthen et fritekst-felt, hvor man kan skrive, hvad man vil. Det kan angives, hvor mange linier det skal fylde i højden, og hvor mange tegn, der maksimalt må skrives. Endelig kan der udfyldes en foreslået værdi i feltet.

Dato-felt: Her indtastes en dato. Systemet genkender de fleste dato-skrivemåder. Der kan vælges mellem fire visninger af datoen: En ren datovisning, dato med beregning af alder (dvs. til fødselsdage), dato og tiden siden datoen, og dato og tiden til datoen. I Iteras-filtret kan man både filtrere på datoer og de beregnede tilhørende tal – f.eks. kan man finde alle abonnenter/medlemer som er mellem 20 og 40 år gamle.

Valg af en mulighed: Her kan oprettes en række muligheder, hvoraf der kan vælges én. Mulighederne kan vises som en dropdown-menu eller som radioknapper (punkter). Som ekstra feature kan man aktivere muligheden for at skrive noget andet end de givne muligheder. I så fald fremkommer et tekstfelt.

Valg af flere muligheder: Her kan ligeledes oprettes en række muligheder, med den forskel, at feltet kan besvares valg af flere af svarene.

Ja/nej-felt: Felt med to svar-muligheder – ja eller nej.

Liste af felter: Ligner Tekstfelter, bortset fra, at når man begynder at taste i dem, kommer der et nyt felt nedenunder. Og hvad kan man så bruge det til? Det er relevant, hvis man ønsker en række separate værdier, f.eks. IP-adresser eller -sekvenser. Lidt specielt behov, måske, men der er faktisk nogen, der bruger det.

Oprettelse af felter på produkt-niveau

Foregår som oprettelse af felter på abonnent/medlems-niveau, bortset fra, at felterne administreres under de enkelte Produkter-kategorier i menuen til venstre.