Når du sætter kampagner op, får du mulighed til vælge, om abonnenterne/medlemmerne på kampagnen skal udtrækkes på adresseringslister. Adresseringslister bruges til distribution af magasiner.

Adresseringslister findes under Abonnenter -> Adressering. Dette værktøj genererer de mest brugte adresseringslister, f.eks. navne og adresser af abonnenter, der er blevet tildelt det nyeste nummer.

Når du bestiller et nyt udtræk, er der flere forskellige valgmuligheder.

Adresseringsudtræk

Aktuelt nummer – alm. abonnenter: Vælg dette udtræk, hvis du har nummerbaserede kampagner og skal have en liste af abonnenter/medlemmer, der er blevet tildelt det nyeste nummer (f.eks. af et magasin). Dette udtræk er automatisk forvalgt, da det er mest hyppigt anvendt.

Aktuelt nummer – alm. abonnenter – unikke adresser: Vælg dette udtræk, hvis du har nummerbaserede kampagner og skal have en liste af abonnenter/medlemmer, der er blevet tildelt det nyeste nummer (f.eks. af et magasin) – men kun vil sende ét magasin pr. husstand selvom der er flere abonnenter i husstanden.

Aktuelt nummer – abonnenter med antal > 1: Dette udtræk bruges, når du har kunder der bestiller større antal produkter ad gangen. F.eks. to grøntkasser til en stor familie eller eller en kasse med 20 blade til en kiosk.

Aktuelt nummer – digitale abonnenter: Dette udtræk giver dig en liste med e-mailadresser på alle abonnenter, der abonnerer på digitale ydelser og skal have den nyeste udgivelse tilsendt digitalt. Det vil konkrete sige ved at benytte e-mailadresserne til at fremsende publikationen som pdf eller et link til den (idet Iteras-betalingsmuren styrer adgange med direkte login, i så tilfælde bruges digitale leveringslister ikke).

Aktive abonnenter pr. dags dato: Brug dette udtræk, hvis du skal kontakte alle dine aktive dine abonnenter. VIGTIGT!: Hvis du skal sende den nyeste udgivelse til dem, skal du bruge en af “Aktuelt nummer”-udtrækkene i stedet for. Aktive abonnenter tager nemlig ikke højde for stoppede abonnementer og kan derfor ikke bruges, når der holdes regnskab med, hvor mange magasiner/produkter der leveres.

Tidligere numre: Brug dette udtræk, hvis du skal have en liste over abonnenter der blev tildelte en tidligere udgave (ikke den aktuelle).

E-mailadresser pr. dags dato: Brug dette, hvis du skal bruge en liste med e-mailadresser til at kontakte alle dine aktive abonnenter. Hvis du skal sende den nyeste udgivelse til dem, brug “Aktuelt nummer – digitale abonnenter”-udtrækket i stedet for.

Hvordan ved systemet, hvilket nummer er det aktuelle og hvem der skal modtage det? Læs om det her.

Format

Generel (Iteras1): et let-læselig format, som kan bruges hvis I ikke får vasket adresser hos Post Danmark eller Bladkompagniet.

Generel med indbetalingskort (Iteras1 – EXT): samme som Iteras1, men her får du data til tryk af indbetalingskort genereret. Brug kun dette udtræk, hvis du fakturerer dine kunder med print-selv indbetalingskort.

E-mailadresser: Når du har brug for e-mailadresser. Automatisk forvalgt, når du vælger udtræk “Aktuelt nummer – digitale abonnenter” eller “E-mailadresser pr. dags dato”.

PostNord Danmark (Udgiver 2) – uden udenlandske og PostNord Danmark (Udgiver 3): Brug en af disse, hvis du benytter PostNord til at levere dine produkter.

Produkt

Ved “Aktuelt nummer” bliver det nyeste nummer automatisk forvalgt. Hvis du vælger udtrækket “Tidligere numre”, får du lov at vælge et bestemt nummer her.

Efter du har bestilt adresseringsudtrækket, kan du downloade det som csv. fil. Bemærk, at Excel kan finde på at ændre filen hvis du åbner den i Excel og sender Excel-filen til distributøren. Det er især et problem, hvis du benytter udtrækket “Generel med indbetalingskort”, hvor der er felter med kroner og ører. Hvor der står “00” i ører, vil Excel ændre det til “0”. Derfor bør du så vidt muligt (dvs. hvis ikke du laver ændringer i filen efter udtræk) videresende csv-filen til distributøren, ikke en Excel-fil.

Hvis du skal udskrive etiketter, kan du læse om det her.