OBS – Denne artikel handler kun om import af abonnenter/medlemmer på gruppeabonnement/-medlemsskab. For generel artikel om import, se her.

I selvbetjeningen er det muligt at importere abonnenter/medlemmer på et gruppeabonnement/-medlemsskab. Det foregår via vores import-skabelon, som er et Excel-ark med fast definerede overskrifter til de data, systemet har brug for. Bemærk, at kolonneoverskrifterne skal skrives PRÆCIS som herunder. Hvis ikke der er data til felterne, efterlades de tomme.

Importskabelonen kan downloades her: DOWNLOAD IMPORTSKABELON

  • E-mailadresse: Abonnentens/medlemmets e-mailadresse
  • Adgangskode: Abonnentens/medlemmets eventuelle adgangskode fra tidligere system. Hvis den ikke overføres, kan kolonnen udelades.
  • Telefonnummer: Abonnentens telefonnummer
  • Navn: Alle for- og efternavne skrives her, i ét og samme felt
  • Firma: Hvis der er et firmanavn, kan det skrives her.
  • Adresselinje 1-5: Her skrives adressen, med en linie i hver kolonne. Postnummer og by skal stå i samme felt, og er påkrævet. Blanke felter ignoreres, også hvis de står mellem to udfyldte felter.
  • Land: Angiv landekode i ISO3166-format med to tegn (de findes her)

Bemærk, at systemet importerer kun de felter, der er aktiveret i Grundindstillinger -> Kundeservice -> Layout og felter til gruppeabonnementer. Hvis feltet ikke er aktivt, springer systemet det over selvom der er data i kolonnen.