Denne artikel beskriver e-mailindstillinger i Iteras på hvert niveau og del af systemet:

1. DNS-indstillinger SPF (essentiel) og DKIM/DMARC
2. E-mail i grundindstillinger, forretningsenheder og kundeservice
3. E-mail i tilmeldingsformularer
4. Abonnentens email
5. Mailchimp

1. DNS-indstillinger

1.1. SPF i DNS-indstillinger

Selvom du måske aldrig før har hørt om SPF, er det den allervigtigste indstilling for at Iteras kan sende e-mails til dine kunder. En SPF-record fortæller hvilke servere der må sende e-mail for en bestemt e-mailadresse og er tænkt som et våben mod spam-mails. Kort sagt, dine kunders e-mailservere vil markere e-mails sendt fra Iteras som spam, medmindre der står include:spf.iteras.dk i dine DNS-indstillinger (include:mail.iteras.dk som tidligere blev brugt virker også stadig).

Ønsker du at vide, hvordan det fungerer rent teknisk, kan du læse mere om det her: https://kinsta.com/dk/videnbase/spf-record/. Derfor SKAL jeres SPF-record være tilføjet include:spf.iteras.dk.

Spørg evt. jeres webmaster om at gøre det. Du kan tjekke, om jeres domæne har en god SPF-record her: https://www.kitterman.com/spf/validate.html

Husk at opdatere SPF-record, når du skifter domænet eller hostingudbyder!
1.2. DKIM i DNS-indstillinger

Et andet våben mod spammere er DKIM. Med DKIM underskriver Iteras hver e-mail som bliver sendt til dine kunder med kryptering.

For at slå det til, skal du oprette to CNAME-records i DNS som viser at Iteras underskriver e-mail:

  • iteras1._domainkey.ditdomæne.dk som peger på dkim1.iteras.dk
  • iteras2._domainkey.ditdomæne.dk som peger på dkim2.iteras.dk

I stedet for “ditdomæne.dk” skal der stå det domæne der bruges når Iteras sender e-mails på jeres vegne. Andet skal ikke ændres.

Spørg evt. jeres webmaster om at gøre det. Når det er sat op, begynder Iteras automatisk at underskrive udsendte email med DKIM.

Bemærk at begge records skal sættes op for at gøre det muligt at udskifte den nøgle Iteras bruger til at underskrive med automatisk uden at I skal gøre noget i jeres ende. Det betyder også at den ene af de to dkim1.iteras.dk/dkim2.iteras.dk normalt ikke er i brug og ikke validerer. Det er helt normalt. Begge skal sættes op alligevel.

1.3. DMARC i DNS-indstillinger

Endelig kan man sætte DMARC op i DNS. SPF og DKIM beskytter i sig selv mod forfalskede email, men man kan sætte DMARC op til at nærmere at styre hvad der skal ske.

Hvis man sender flere tusinde email om dagen, er de store modtagere (Gmail f.eks.) begyndt at kræve at man ud over SPF og DKIM også sætter DMARC op, med som minimum en tom politik (gør ingenting) på _dmarc.ditdomæne.dk som en TXT-record der indeholder:

v=DMARC1;p=none;

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/DMARC#DNS_record

2. E-mail i grundindstillinger

2.1. E-mail i Iteras-konto

Her er der to linjer for email: “E-mailadresse” og “E-mailadresse på kontakt”. Disse to e-mails bruges kun af Iteras når vi skal kontakte jer.

2.2. E-mail i Forretningsenheder

I fanen “Grundoplysninger” finder du feltet til e-mailadresse til fakturaer. Det er denne e-mailadresse Iteras bruger, når den sender fakturaer til jeres kunder. Det er også dette domæne-navn, som skal have “Include:mail.iteras.dk” tilføjet i SPF-record.

I fanen “Fakturering og betaling” kan du vælge, hvordan dine kunder faktureres. Her kan du slå fakturering via e-mail til. Læs mere om faktureringsmetoder her.

I fanen “Quickpay: Betalingskort” kan du vælge, om systemet skal sende automatiske e-mailkvitteringer ved korttræk (anbefalet).

2.3. E-mail i Kundeservice

Her kan du indstille følgende:

E-mailadresse til support: e-mail som jeres kunder skal skrive til for at kontakte jer.

Velkomstbesked: Det er denne besked dine kunder modtager som velkomstemail. I slutning af denne besked tilføjer systemet automatisk en meddelelse om kundens abonnent-ID og information om selvbetjening. Velkomstmailen sendes, når abonnementet oprettes. Hvis det oprettes frem i tid, sendes det stadig ved oprettelse og ikke på det fremtidige starttidspunkt. Hvis der er indlagt bekræftelsesmail før abonnementet aktiveres, sendes mailen ved bekræftelsen.

Logind muligheder: her kan du vælge, om e-mail kan bruges som abonnent-ID.

Send emails ved ændringer af abonnementet: systemet sender auto-mails når abonnementet bliver stoppet eller opsagt. Se skabelonen her.

 3. E-mail i tilmeldingsformularer

Her kan du kontrollere, om e-mail er påkrævet ved tilmelding og slå bekræftelsen af e-mail til eller fra.

“Bekræft e-mail” betyder, at man skal indtaste sin e-mail to gange og det skal være ens.

Her kan du også kontrollere, om e-mail findes allerede i databasen og kræve eller foreslå at logge ind, hvis den gør – så nye abonnementer oprettes på samme konto som kunden allerede har. Du kan også slå denne funktion fra.

Yderligere kan du slå velkomstemails fra eller til og kontrollere, hvem de skal sendes til. Indhold af velkomstemails defineres i Kundeservice og er ens for alle tilmeldte.

Du kan have forskellige indstillinger i hver tilmeldingsformular og på den måde styre, hvem der får en velkomstemail.

4. Abonnentens email

Hvis du har flere faktureringsmetoder aktiveret, kan kunden vælge den foretrukne metode, f. eks. email.

Man kan også sende kopi af fakturaer til en anden e-mailadresse end abonnentens. Se her, hvordan.

5. Mailchimp integration

Iteras kan itegreres med Mailchimp. Du kan sætte op Mailchimp-integration via profil (knappen i øvre højre hjørne) -> Mailchimp. Læs en nærmere beskrivelse af integrationen her: Mailchimp-integration.