En kampagne er i Iteras betegnelsen for en abonnementstype – dvs. grundlæggende en kombination af varighed og pris. Det behøver ikke være en salgskampagne – det kan også bare være et almindeligt årsabonnement. Kampagner oprettes under Publikationer > [publikationens navn]. Under bjælken “Aktive kampagner” findes knappen “Ny kampagne”, som bruges til at oprette kampagner med. Der kan oprettes et ubegrænset antal kampagner.

Under kampagnens opsætning styres alt det, som er specifikt for abonnementstypen (i modsætning til at være generelt for hele publikationen).

Forklaring til felterne:

Kampagnenavn: Kampagnens overordnede navn

Fakturalinje: Den tekst, som står på fakturaen

ID (internt): Kampagnens nummer (kan være alfanumerisk)

Aktiv: Kampagnen kan inaktiveres ved at fjerne krydset her. Det kan man gøre, hvis kampagnen ikke længere er i brug. Så slipper man for at se på den i oversigten.

Følgende kampagne: Angiver, hvilken kampagne der tager over, når et abonnement baseret på kampagnen løber ud. I mange tilfælde er det bare samme kampagne, der køres igen, men det er også muligt at skræddersy f.eks. et introforløb, så man starter med et godt tilbud og fortsætter på et årsabonnement. De kampagner, der skal efterfølge, skal selvfølgelig være oprettet før de kan vælges.

Tillad skifte til: Her kan angives, hvilke kampagner abonnenten selv kan skifte til via selvbetjeningen. Det kan f.eks. være, at abonnenten betaler hvert halve år, og at man som udgiver vil tillade, at abonnenten selv kan opgradere til at betale årligt (f.eks. med større rabat). Men det kan også være, at udgiveren tillader at man “nedgraderer” til at betale oftere, hvilket nogle abonnenter måske foretrækker.

Pris i alt: Her angives abonnementets pris inkl. moms og evt. ekstra fakturalinier (ekstra fakturalinier er beskrevet længere nede).

Rabattekst: Fritekstfelt, der vil fremgå på tilmeldingsformularen når der er flere valgmuligheder.

Ekstra fakturalinier: Her kan man tilføje f.eks. porto eller administrationsgebyr, som skal udspecificeres på fakturaen. Man vælger selv, om der skal moms på de ekstra linier. Bemærk, at disse poster trækkes fra totalbeløbet som angives under “Pris i alt”.

Varighed baseret på: Her vælger man, om abonnementet skal løbe på tid eller udgivelser. Hvis det løber på numre, sælger man abonnenten et bestemt antal numre, f.eks. 12, og systemet trækker så et nummer ved hver udgivelse (bemærk, at udgivelsesplan derfor skal lægges ind i Iteras). Hvis det løber på tid, sælger man en tidsperiode, f.eks. 1 år. Det er især anvendeligt, hvis man sælger digitale ydelser (fx adgang til et website, hvor der ikke er udgivelser, men hvor hver dag i princippet er en udgivelse), eller hvis man har ugentlige eller daglige udgivelser.

Antal numre (felt kun synligt, hvis varighed baseres på numre): Her angives antal udgivelser på kampagnen

Tid (felt kun synligt, hvis varighed baseres på tid): Her angives abonnementets løbetid.

Viderefør antal dage før (felt kun synligt, hvis varighed baseres på tid): Her kan angives et antal dage før udløb, hvor kampagnen skal videreføres til næste kampagne. Formålet hermed er at fakturere abonnenten før starten af næste periode, så abonnenten kan nå at sige op, inden perioden begynder (det er ikke aktuelt ved nummer-baserede kampagner, hvor Iteras som standard sender fakturaen efter træk af sidste nummer i den periode, der udløber, hvorved den normalt vil ankomme i god tid inden starten af den efterfølgende periode – med mindre udgivelsesfrekvensen er meget høj, men så anbefaler vi som nævnt at køre tidsbaseret).

Modtager udgivelser: “Ja” angiver, at abonnenten skal med på adresseringslisten til printudgivelser. “Kun digitalt” betyder, at man kommer på udtræk til levering af digitale udgivelser. “Nej” angiver, at abonnenten ikke skal tilskrives udgivelser. Det kan bruges, hvis man f.eks. sælger tidsbaseretadgang til et website, men samtidig udgiver en publikation på print eller digitalt, som abonnenter på kampagnen ikke skal modtage.

Kasse – antal pr. levering: Kan bruges til at oprette kampagner med abonnenter, der modtager mere end 1 blad – en “kasse” ad gangen, f.eks. med 5, 10, 25… etc. blade. Mange magasiner har en form for storaftagere af bladet – som enten modtager det gratis, eller måske betaler et større beløb for at få en kasse af hver udgave.

Gruppe: Angiver, at kampagnen er et gruppe-abonnement, hvilket bruges til at samfakturere og styre en gruppe abonnenter med fælles betaler. På betaleren oprettes et gruppeabonnement på kampagnen, dette dukker ikke op i adresseringsudtræk, men bruges til fakturering og administration af et antal forbundne modtagerabonnementer der modtager udgivelserne. Læs mere om gruppeabonnementer her.

Hvervegave: Afkrydses, hvis kampagnen indeholder en hvervegave. Da vil abonnenter blive trukket ud på hvervegavelisten, når deres betaling er indløbet – idet man gerne sender gaven, når abonnementet er betalt.