En kampagne er i Iteras betegnelsen for en abonnementstype – dvs. grundlæggende en kombination af varighed og pris, eller hvor tit og hvor meget der skal opkræves. Det behøver ikke være en salgskampagne – det kan også bare være et almindeligt årsabonnement. Kampagner oprettes under Salg > Kampagner. Til højre af siden findes der knappen “Ny kampagne”, som bruges til at oprette kampagner med. Der kan oprettes et ubegrænset antal kampagner.

Under kampagnens opsætning styres alt det, som er specifikt for abonnementstypen (i modsætning til at være generelt for hele publikationen).

Forklaring til felterne

Kampagne

Produkter i kampagnen: Vælg én eller flere produkter som skal tilknyttes til denne kampagne.

Kampagnenavn: Kampagnens overordnede navn som ses kun internt.

Kundevendt kampagnenavn: Det navn, som vises til kunder på bestillingsformularer, selvbetjening, og fakturaer.

ID (internt): Kampagnens nummer (kan være alfanumerisk, dvs. indeholde både tal, bogstaver og nogle symboler).

Aktiv: Kampagnen kan inaktiveres ved at fjerne krydset her. Det kan man gøre, hvis kampagnen ikke længere er i brug. Så slipper man for at se på den i oversigten.

Forløb

Periodens længde afgøres af: Her vælger man, om abonnementet skal løbe på kalendertid eller antal tildelte produkter (udgivelser). Hvis det løber på udgivelser, sælger man abonnenten et bestemt antal numre, f.eks. 12, og systemet trækker så et nummer ved hver udgivelse (bemærk, at udgivelsesplan derfor skal lægges ind i Iteras). Hvis det løber på kalendertid, sælger man en tidsperiode, f.eks. 1 år. Det er især anvendeligt, hvis man sælger digitale ydelser (fx adgang til et website, hvor der ikke er udgivelser, men hvor hver dag i princippet er en udgivelse), eller hvis man har ugentlige eller daglige udgivelser.

Periodens længde i tid/udgivelser: Her angives antal udgivelser på kampagnen eller kampagnens varighed målt i tid. Man kan også tænke på det som hvor tit der bliver faktureret.

Følgende kampagne: Angiver, hvilken kampagne der tager over, når et abonnement baseret på kampagnen løber ud. I mange tilfælde er det bare samme kampagne, der køres igen, men det er også muligt at skræddersy f.eks. et introforløb, så man starter med et godt tilbud og fortsætter på et årsabonnement. De kampagner, der skal efterfølge, skal selvfølgelig være oprettet før de kan vælges.

Hvis man vælger “forstætter på samme”, får man mulighed til at indtaste i feltet “Afslut efter antal perioder“. Denne felt er beregnet til afbetalingsforløb, eller hvor mange gange kampagnen skal gentage sig før abonnementsforløbet stopper.

Tillad skifte til: Her kan angives, hvilke kampagner abonnenten selv kan skifte til via selvbetjeningen. Det kan f.eks. være, at abonnenten betaler hvert halve år, og at man som udgiver vil tillade, at abonnenten selv kan opgradere til at betale årligt (f.eks. med større rabat). Men det kan også være, at udgiveren tillader at man “nedgraderer” til at betale oftere, hvilket nogle abonnenter måske foretrækker.

Modtager

Tildeles produkter: Hvis kampagnen er tidsbaseret, kan man her vælge, om abonnenten skal tildeles produkter eller ej. Hvis kampagnen er udgivelsesbaseret, skal man tildele produkter.
Man kan have en kampagne uden tildelelser, hvis man f.eks: indsamler et støttebeløb til foreningen og vil ikke sende et medlemsblad; eller vil gerne have en “pause”-kampagne, hvor abonnenten kan springe fra nogle udgivelser; eller hvis man f.eks. sælger tidsbaseret adgang til et website, men samtidig udgiver en publikation på print eller digitalt, som abonnenter på kampagnen ikke skal modtage.

På forsendelseslister til: “Fysisk distribution” angiver, at abonnenten skal med på adresseringslisten til printudgivelser. “Digital distribution” betyder, at man kommer på udtræk til levering af digitale udgivelser.

Fakturering

Grundpris: Her angives abonnementets pris. Prisen er pr. forløbet (f. eks. prisen for 6 måneder, hvis kampagnen varer 6 måneder) og ikke pr. nummer.

Tillad ændring af grundpris på abonnementet (abonnenten kan ikke ændre prisen): Med denne funktion aktiveret, kan man ændre prisen på abonnementerne enkeltvis, f.eks. for at give rabat.

Fakturabeskrivelse: her kan du skrive en fakturatekst hvis den skal være anderledes end kundevendt kampagnenavn.

Ekstra fakturalinjer: Her kan man tilføje f.eks. porto eller administrationsgebyr, som skal udspecificeres på fakturaen. Man vælger selv, om der skal moms på de ekstra linjer. Fakturabeløbet bliver så grundpris plus ekstra fakturalinjer. Ud over det kan man også vælge at gange den ekstra linje med antal og/ eller udgivelser. Det kan bruges til f.eks. når startperioden har en tilpasset længde, eller der skal porto til hver modtaget udgivelse.

Timing af fakturering

Viderefør antal dage før (felt kun synligt, hvis kampagnens varighed baseres på tid): Her kan angives et antal dage før udløb, hvor kampagnen skal videreføres til næste kampagne. Formålet hermed er at fakturere abonnenten før starten af næste periode, så abonnenten kan nå at sige op, inden perioden begynder. (det er ikke aktuelt ved nummer-baserede kampagner, hvor Iteras som standard sender fakturaen efter træk af sidste nummer i den periode, der udløber, hvorved den normalt vil ankomme i god tid inden starten af den efterfølgende periode – med mindre udgivelsesfrekvensen er meget høj, men så anbefaler vi som nævnt at køre tidsbaseret).

Timing af fakturering: Her kan du vælge at fakturere abonnenter på udgivelsesdatoen/ startdatoen eller efter den, i modsætning til at blive faktureret ved tilmelding / oprettelse af en ny abonnementsperiode.

Øvrige felter

Synkronisering: Man skal slå synkronisering til, hvis man ønsker at opkræve alle abonnenter på kampagnen samtidig. I synkroniseringsmekanisme vælger man, hvordan en kortere startperiode skal faktureres.

Antal: Fast antal kan bruges til at oprette kampagner med abonnenter, der modtager mere end 1 blad – en “kasse” ad gangen, f.eks. med 5, 10, 25… etc. blade. Mange magasiner har en form for storaftagere af bladet – som enten modtager det gratis, eller måske betaler et større beløb for at få en kasse af hver udgave. Valgfri antal kan bruges, hvis du vil give dine abonnenter mulighed for selv at bestemme, hvor mange blade pr. leverance de vil få.

Gruppe: Angiver, at kampagnen er et gruppe-abonnement, hvilket bruges til at samfakturere og styre en gruppe abonnenter med fælles betaler. På betaleren oprettes et gruppeabonnement på kampagnen, dette dukker ikke op i adresseringsudtræk, men bruges til fakturering og administration af et antal forbundne modtagerabonnementer der modtager udgivelserne. Læs mere om gruppeabonnementer her.

Rabattekst: Fritekstfelt, der vil fremgå på tilmeldingsformularen når der er flere valgmuligheder.

Hvervegave: Afkrydses, hvis kampagnen indeholder en hvervegave. Da vil abonnenter blive trukket ud på hvervegavelisten, når deres betaling er indløbet – idet man gerne sender gaven, når abonnementet er betalt.