En kampagne er i Iteras betegnelsen for en abonnementstype – dvs. grundlæggende en kombination af varighed og pris, eller hvor tit og hvor meget der skal opkræves. Der behøver ikke være tale om en salgskampagne – det kan også bare være et almindeligt årsabonnement.

Kampagner oprettes under Salg > Kampagner. Til højre af siden findes der knappen “Ny kampagne”, som bruges til at oprette kampagner med. Der kan oprettes et ubegrænset antal kampagner.

Under kampagnens opsætning styres alt det, som er specifikt for abonnementstypen (i modsætning til at være generelt for hele publikationen).

Forklaring til felterne

Kampagne

Produkter i kampagnen: Vælg én eller flere produkter som skal tilknyttes til denne kampagne.

Kampagnenavn: Kampagnens overordnede navn som ses kun internt.

Kundevendt kampagnenavn: Det navn, som vises til kunder på bestillingsformularer, selvbetjening, og fakturaer.

ID (internt): Kampagnens nummer (kan være alfanumerisk, dvs. indeholde både tal, bogstaver og nogle symboler).

Aktiv: Kampagnen kan inaktiveres ved at fjerne krydset her. Det kan man gøre, hvis kampagnen ikke længere er i brug. Så slipper man for at se på den i oversigten.

Benyt indstillinger fra: vælg hvilken forretningspolitik skal gælde denne kampagne, hvis den skal være anderledes end standard politik.

Forløb

Periodens længde afgøres af: Her vælger man, om abonnementet skal løbe på kalendertid eller antal tildelte produkter (udgivelser). Hvis det løber på udgivelser, sælger man abonnenten et bestemt antal numre, f.eks. 12, og systemet trækker så et nummer ved hver udgivelse (bemærk, at udgivelsesplan derfor skal lægges ind i Iteras). Hvis det løber på kalendertid, sælger man en tidsperiode, f.eks. 1 år. Det er især anvendeligt, hvis man sælger digitale ydelser (fx adgang til et website, hvor der ikke er udgivelser, men hvor hver dag i princippet er en udgivelse), eller hvis man har ugentlige eller daglige udgivelser.

Periodens længde i tid/udgivelser: Her angives antal udgivelser på kampagnen eller kampagnens varighed målt i tid. Man kan også tænke på det som hvor tit der bliver faktureret.

Følgende kampagne: Angiver, hvilken kampagne der tager over, når et abonnement baseret på kampagnen løber ud. I mange tilfælde er det bare samme kampagne, der køres igen, men det er også muligt at skræddersy f.eks. et introforløb, så man starter med et godt tilbud og fortsætter på et årsabonnement. De kampagner, der skal efterfølge, skal selvfølgelig være oprettet før de kan vælges.

Hvis man vælger “forstætter på samme”, får man mulighed til at indtaste i feltet “Afslut efter antal perioder“. Denne felt er beregnet til afbetalingsforløb, eller hvor mange gange kampagnen skal gentage sig før abonnementsforløbet stopper.

Kampagneskift

Tillad skifte til: Her kan angives, hvilke kampagner abonnenten selv kan skifte til via selvbetjeningen. Det kan f.eks. være, at abonnenten betaler hvert halve år, og at man som udgiver vil tillade, at abonnenten selv kan opgradere til at betale årligt (f.eks. med større rabat). Men det kan også være, at udgiveren tillader at man “nedgraderer” til at betale oftere, hvilket nogle abonnenter måske foretrækker.

Tilbyd at skifte til i stedet for opsigelse: Her kan angives, hvilke kampagner kunden kan skifte til i de tilfælde hvor kunden opsiger abonnementet via selvbetjeningen. Her kan man komme med et ekstra godt tilbud for at holde på kunden.

Tilbyd skifte til fra faktura: Ligesom i feltet ovenpå, her kan man definere hvilke abonnementer tilbydes kunden på fakturaen. Det kan f.eks. være kortere abonnementer, så man betaler mindre hver gang, eller modsat – længere abonnementer med større rabat.

Fakturering

Fakturalinjer: For hver fakturalinje angives en tekst og en pris. Desuden findes en række ekstra indstillingsmuligheder:

  • Mulighed for at tilføje ekstra informationer til “linjen” (der så i praksis vises som flere linjer), f.eks. abonnementsperioden, værdien af customfelter som er konfigureret til at optræde på fakturalinjer, eller abonnements-id.
  • Om linjen er momspligtig eller ej
  • Hvilken kategori linjen skal bogføres som (f.eks. abonnement, enkeltsalg, rabat, etc.)
  • Mulighed for at gange prisen med antal tildelinger på kampagnen (f.eks. til at fakturere en portopris x antal magasiner man udsender)
  • Mulighed for at styre, at linjen kun tilføjes hvis bestemte landekriterier er opfyldt
  • Mulighed for at styre, fra og til hvilken dato linjen er gældende. Man kan således have flere forskellige fakturalinjer defineret, der hver dækker en forskellig periode (hvilket er særlig anvendeligt, hvis fakturalinjerne oprettes via API fra et andet system i fb.m. oprettelse af abonnementet, hvor man kender starttidspunktet)

Tillad ændring af grundpris på abonnementet: Med denne funktion aktiveret, kan man ændre prisen på abonnementerne enkeltvis, f.eks. for at give rabat. Bemærk, at abonnenten selvfølgelig ikke selv kan ændre prisen.

Modtager

Produkttildeling: Hvis kampagnen er tidsbaseret, kan man her vælge, om abonnenten skal tildeles produkter eller ej. Hvis kampagnen er udgivelsesbaseret, skal man tildele produkter.
Man kan have en kampagne uden tildelelser, hvis man f.eks: indsamler et støttebeløb til foreningen og vil ikke sende et medlemsblad; eller vil gerne have en “pause”-kampagne, hvor abonnenten kan springe fra nogle udgivelser; eller hvis man f.eks. sælger tidsbaseret adgang til et website, men samtidig udgiver en publikation på print eller digitalt, som abonnenter på kampagnen ikke skal modtage.

Feltet “Produkttildeling” er ved at blive udfaset. I stedet skal man oprette flere forskellige produkter, f.eks. et produkt til print og et til digitale abonnementer.

På forsendelseslister til: “Fysisk distribution” angiver, at abonnenten skal med på adresseringslisten til printudgivelser. “Digital distribution” betyder, at man kommer på udtræk til levering af digitale udgivelser.

Feltet “På forsendelseslister” er ved at blive udfaset. I stedet skal man oprette flere forskellige produkter, f.eks. et produkt til print og et til digitale abonnementer.

Adgang til digitale produkter: Feltet styrer, om abonnementet på denne kampagne give adgang til digitale produkter, f.eks. via betalingsmur.

Feltet “Adgang til digitale produkter” er ved at blive udfaset. I stedet skal man oprette flere forskellige produkter, f.eks. et produkt til print og et til digitale abonnementer.

Proforma abonnement: feltet styrer, om abonnementet på denne kampagne er reelt abonnement (kunden modtager produkter, som kampagnen indeholder) eller proforma, hvor kunden kun modtager faktura. Typisk anvendes til gruppekampagner, hvor gruppeadministrator kun administrerer abonnementet, men ikke selv er en abonnent.

Antal

Antal: Fast antal kan bruges til at oprette kampagner med abonnenter, der modtager mere end 1 blad – en “kasse” ad gangen, f.eks. med 5, 10, 25… etc. blade. Mange magasiner har en form for storaftagere af bladet – som enten modtager det gratis, eller måske betaler et større beløb for at få en kasse af hver udgave. Valgfri antal kan bruges, hvis du vil give dine abonnenter mulighed for selv at bestemme, hvor mange blade pr. leverance de vil få.

Gruppeabonnementer

Gruppe-abonnementer bruges til at samfakturere og styre en gruppe abonnenter med fælles betaler.  Læs mere om gruppeabonnementer her.

Diverse

Rabattekst: Fritekstfelt, der vil fremgå på tilmeldingsformularen når der er flere valgmuligheder.

Hvervegave: Afkrydses, hvis kampagnen indeholder en hvervegave. Da vil abonnenter blive trukket ud på hvervegavelisten, når deres betaling er indløbet – idet man gerne sender gaven, når abonnementet er betalt.

Forhindr genbestilling: Tillad ikke en abonnent at bestille kampagnen, hvis vedkommende allerede har haft den.

Stykpris: Typisk for aviser. Her kan angives en stykpris som krediteres når en reklamation (f.eks. ikke modtaget avis) modtages. Pause på abonnement og stop bruger ikke stykprisen men i stedet tidsintervallet til at beregne kompensation.